Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 26.09.2019 Pykälä 269


517/2019

 

269 §

Kirkon mediasäätiön tukeminen kolmivuotiskaudella 2020-2022 sekä seurakuntayhtymän edustajan ja tämän varahenkilön nimeäminen säätiön hallintoneuvostoon

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Helsingin seurakuntayhtymä jatkaa Kirkon mediasäätiön tukemista vuosina 2020–2022 vuosittain 58 000 eurolla

2)    että mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää jatkaa Kirkon media-säätiön tukemista, Helsingin seurakuntayhtymän edustajaksi Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostoon valitaan vuosiksi 2020–2022 NN

3)    että mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää jatkaa Kirkon media-säätiön tukemista, Helsingin seurakuntayhtymän varaedustajaksi Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostoon valitaan vuosiksi 2020–2022 NN

Käsittely

Kirkon mediasäätiön hallintoneuvoston edustajaksi ehdotettiin Mervi Ala-Prinkkilää ja varaedustajaksi viestintäpäällikkö Kimmo Holappaa. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Helsingin seurakuntayhtymä jatkaa Kirkon mediasäätiön tukemista vuosina 2020–2022 vuosittain 58 000 eurolla

2) että mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää jatkaa Kirkon media-säätiön tukemista, Helsingin seurakuntayhtymän edustajaksi Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostoon valitaan vuosiksi 2020–2022 Mervi Ala-Prinkkilä

3) että mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää jatkaa Kirkon mediasäätiön tukemista, Helsingin seurakuntayhtymän varaedustajaksi Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostoon valitaan vuosiksi 2020–2022 viestintäpäällikkö Kimmo Holappa

 

 

 

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymä on yksi vuonna 2005 perustetun Kirkon mediasäätiön perustajajäsenistä. Mediasäätiön tarkoitus on tukea kirkon arvojen mukaisen sisällön tuottamista ja välittämistä koko maan tavoittavassa mediassa. Säätiön toiminta perustuu seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä sekä Kirkkohallitukselta saatuun taloudelliseen tukeen.

Säätiö on lunastanut paikkansa yhtenä merkittävänä ohjelmatuotantoja tukevana tahona. Se on toimintansa aikana antanut tukea noin 370 ohjelmahankkeelle yhteensä yli 3,8 miljoonaa euroa. Tuen turvin on saatu tuotettua ja yleisön nähtäville suuri määrä erilaisia ohjelmia, jotka ovat edistäneet kirkon arvoja ja olleet antamassa ihmisille virikkeitä uskonnolliseen, elämänkatsomukselliseen ja eettiseen pohdintaan. Tukea saaneisiin hankkeisiin voi tutustua säätiön kotisivuilla osoitteessa www.kirkonmediasaatio.fi.

Helsingin seurakuntayhtymä on ollut tukemassa säätiön toimintaa sen perustamisesta lähtien. Tukemiseen on sitouduttu aina kolmivuotisjak-soiksi. Nykyinen kolmivuotisjakso päättyy vuoden 2019 lopussa. Vuosit-tainen tukisumma on ollut 70 000 euroa.

Säätiö pyytää perustajajäseniä jälleen jatkamaan tukeaan seuraavan kolmivuotisjakson ajan toimintansa turvaamiseksi myös tulevaisuu-dessa. Kirkon arvojen mukaisen sisällön tuottaminen ja sen välittämi-nen laajalti mediassa on seurakuntayhtymän tavoitteiden mukaista. Mediasäätiö on hyvä väline tämän saavuttamiseksi. Seurakuntayhty-män on tämän vuoksi syytä sitoutua säätiön tukemiseen jälleen kolmen vuoden ajaksi. Säätiön perustaneet seurakunnat tukevat säätiön toimintaa vuosittain keskimäärin 0,07–0,17 eurolla jäsentä kohti. Helsingin nykyisen (31.12.2018) jäsenmäärän perusteella vuosittainen tukisumma olisi noin 58 000 euroa.

Kukin perustajajäsen valitsee säätiön hallintoneuvostoon edustajansa kolmivuotiskaudeksi. Helsingin seurakuntayhtymän edustajana
valtuuskunnassa nykyisellä kolmivuotiskaudella on ollut Kaisa Raittila. Hallintoneuvostoon olisi hyvä valita edustaja, joka tuntee hyvin mediamaailmaa ja on keskeisessä roolissa seurakuntayhtymässä.

Hallintoneuvoston varsinaiselle edustajalle tulee valita myös vara-edustaja. Varaedustajana nykyisellä kaudella on ollut viestintäpäällikkö Kimmo Holappa.

 

Liitteet

2

Kirkon mediasäätiön tukianomus kolmivuotiskaudella 2020-2022 sekä seurakuntayhtymän edustajan ja tämän varahenkilön nimeäminen säätiön hallintoneuvostoon

 

3

Kirkon mediasäätiön toimintakertomus 2018

 

4

Kirkon mediasäätiön säännöt