Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 26.09.2019 Pykälä 278


743/2015

 

278 §

Muutokset Helsingin seurakuntayhtymän työterveyshuollon sääntöön

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    tehdä yhteisen kirkkoneuvoston 10.12.2015 hyväksymään Helsingin seurakuntayhtymän työterveyshuollon sääntöön Kirkon pääsopijaosapuolten suosituksen mukaiset muutokset, joiden mukaan:

a)    työterveyshuollon työterveydenhuollon sairaanhoitopalvelut ovat maksuttomia yhdenjaksoisen 4 kk:n palvelussuhteen jälkeen kaikille;

b)    sairaanhoidon palveluita ei anneta silloin, kun viranhaltija/ työntekijä on poissa työstä eikä hänelle makseta poissaolon ajalta palkkaa, ja jos palkaton poissaolo kestää enintään 14 kalenteripäivää, oikeutta suosituksen mukaisten sairaanhoitopalvelujen saamiseen ei kuitenkaan keskeytetä; ja

 

2)    päivittää työterveyshuoltosäännön oheisesta liitteestä ilmenevään muotoon;

 

3)    että sääntömuutos on voimassa 1.10.2019 lukien.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Työterveyshuollon käyttöoikeutta koskien Helsingin seurakuntayhtymässä on 1.1.2016 alkaen voimassa ollut käytäntönä, että sääntöä sovelletaan Helsingin seurakuntayhtymän palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, joiden palvelussuhde on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuusi kuukautta.

Helsingin seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunta on 9.5.2019 ja 12.9.2019 kokouksissaan käsitellyt asiaa. 

Henkilöstöpalvelut esittää, että nykyinen työterveyshuoltosääntö päivitetään seuraavilta osin Kirkon pääsopijaosapuolten suosituksen mukaiseksi (Suositus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa 2 § 2 mom.):

Työterveydenhuollon sairaanhoitopalvelut ovat maksuttomia 4 kk:n yhdenjaksoisen palvelussuhteen jälkeen kaikille. Lakisääteinen terveydenhuolto järjestetään kaikille.

 

Esitetään lisäksi, että käytäntö muutetaan poissaolojen käyttöoikeuteen vaikuttavilta osin suositussopimuksen mukaiseksi (2 § 3 mom.):

Sairaanhoidon palveluita ei anneta silloin, kun viranhaltija/työntekijä on poissa työstä eikä hänelle makseta poissaolon ajalta palkkaa. Jos palkaton poissaolo kestää enintään 14 kalenteripäivää, oikeutta tämän suosituksen mukaisten sairaanhoitopalvelujen saamiseen ei kuitenkaan keskeytetä.

Soveltamisohje: Jos palkaton työssäolon keskeytys on tarkoitettu kestämään enemmän kuin 14 kalenteripäivää, edellä sanottujen palvelujen antaminen keskeytetään virka-/työvapaan alusta lukien.

Jos yhdenjaksoinen lomautus kestää kauemmin kuin kaksi kuukautta, palvelujen antaminen keskeytetään sanotun kahden kuukauden jälkeen.

 

Liitteet

12

Työterveyshuoltosääntö 1.1.2016

13

Helsingin seurakuntayhtymän työterveyshuoltosääntö-muutokset