Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 12.09.2019 Pykälä 259


31/2019

 

259 §

Vuoden 2019 talousarvion ensimmäinen muutos

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä hyväksyy esittelyn mukaisesti vuoden 2019 talousarvion ensimmäisen muutoksen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

                      Vuoden 2019 talousarvioon esitetään ensimmäistä muutosta.

 

                      Käyttötalousosa

 

                      Käyttötalouden ennakoidaan ylittävän talousarvion 1,5 milj. eurolla. Kiinteistötoimen kulut nousevat 1,5 milj. euroa. Rakennus- ja kunnostamispalveluiden arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa ja lämmitys- ja sähkökulujen 0,8 milj. euroa budjetoitua suurempana.

 

                      Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin on budjetoitu vuodelle 2019 yhteensä 834.250 euroa. Kuluvan vuoden aikana kunnossapitoa on ollut välttämätöntä kuitenkin toteuttaa huomattavasti ennakoitua enemmän. Rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden toteuman arvioidaan tämän vuoksi koko vuoden osalta olevan 1.500.000 euroa. Ylitystä kertyisi noin 700.000 euroa.

 

Vuodelle 2019 lämmityskulujen määräksi budjetoitiin 1.805.900 euroa

vuoden 2017 toteutuman perusteella. Vuoden 2018 aikana kauko-

lämmön hinta nousi 19 %. Kaukolämmön hinnannousu painottui lop-

puvuoteen. Näin ollen lähtötaso kaukolämmön hinnalle vuoden 2019

alussa oli 19 % korkeampi kuin vuoden 2018 alussa. Vuonna 2018

lämmityskulut toteutuivat 1.878.084 euron määräisinä. Vuoden 2019

ensimmäisen kuuden kuukauden aikana toteutuneet lämmityskulut

olivat 1.155.956 euroa. Ennuste lämmityskulujen määrästä vuonna

2019 on 2.316.000 euroa eli noin 510.000 euroa suurempi kuin lämmi-

tyskuluiksi oli budjetoitu vuodelle 2019.

 

Vuonna 2017 sähkökulut toteutuivat 915.344 euron määräisinä, vuo-

delle 2019 sähkökulujen määräksi budjetoitiin 937.550 euroa. Vuoden

2018 aikana sähköenergian hinta nousi 60 %, sähkösiirron hinta 10 %.

Sähkön hinnannousu painottui loppuvuoteen. Näin ollen lähtötaso

sähkön hinnalle vuoden 2019 alussa oli korkeampi kuin vuoden 2018

alussa. Vuonna 2018 sähkökulut toteutuivat 1.080.898 euron määräi-

sinä. Vuoden 2019 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana toteutu-

neet sähkökulut olivat 591.768 euroa. Ennuste sähkökulujen määrästä

vuonna 2019 on 1.183.550 euroa eli noin 246.000 euroa suurempi

kuin sähkökuluiksi oli budjetoitu vuodelle 2019.

                       

                      Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosan ennusteessa vuosikate, ilman arvonalennusten muutosta, on 4,7 milj. euroa, joka on talousarviossa olevaa määrää 3,2 milj. euroa pienempi. Tässä vaiheessa verotulojen ennakoidaan toteutuvan vuoden 2019 talousarvion mukaisina. Rahoitustuotoissa arvioidaan, että tälle vuodelle ei toteudu pysyvien vastaavien myyntivoittoja, vaikutus -1,6 milj. euroa.

Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -3,6 milj. euroa, joka on 4,7 milj. euroa talousarviota huonompi. Poistot ylittävät budjetoidun 1,6 milj. euroa ICT-investointien vuoksi.

                       

                      Investointiosa

 

                      Investointiosaan esitetään liitteen mukaisia määrärahojen vähennyksiä 7,2 milj. euroa. Perustelut muutoksille esitetään erillisessä liitteessä. Investointimenot on ennen muutosta 25,6 milj. euroa ja muutoksen jälkeen 18,5 milj. euroa. Talousarvion sitovuustaso investoinneissa on hankkeen kustannuspaikka.

 

                      Rahoitusosa

 

                      Talousarvion rahoitusosan muutokset johtuvat edellä esitetyistä muutoksista. Muutosten vaikutus kassavaroihin on + 3,7 milj. euroa.

                                           

Liitteet

11

Käyttötalousosa

12

Käyttötalous perustelut 1. muutos 2019

13

Tuloslaskelmaosa

14

Investointimuutokset kiinteistö- ja hautaustoimi

15

Investointimuutosten perustelut kiinteistö- ja hautaustoimi

16

Rahoitusosa