Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 12.09.2019 Pykälä 253


31/2019

 

253 §

Vuoden 2019 talousarvion toteutumisvertailu 30.6.2019

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi

1)    vuoden 2019 talousarvion toteutumistilanteen per 30.6.2019 ja rahavarojen sijoitustoiminnan tilannekatsauksen;

2)    rahavarojen sijoitustoiminnan hallinnointikäytännöistä annetun varainhoitajan selostuksen.

 

Käsittely

Päävarainhoitaja ja hallintojohtaja selostivat asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Oheisissa liitteissä on talouspalveluiden laatima vuoden 2019 talousarvion toteutumisvertailu käyttötalousosasta, tuloslaskelmasta, investointiosasta ja rahoitusosasta sekä tämänhetkisiin tietoihin perustuva ennuste talousarvion toteutumasta vuoden loppuun mennessä.

Talousarvion toteutuma on ajalta 1.1.- 30.6.2019. Luvut on osto- ja myyntilaskujen osalta kirjattu suoriteperusteisesti. Luvut eivät sisällä lomapalkkojen, korkojen, vakuutusten yms. jaksotuksia.

Päävarainhoitaja Mikael Löfberg/JAM Advisors antoi rahavarojen sijoitustoiminnan tilannekatsauksen ja esitteli sijoitussalkkujen alkuvuoden kehitystä sekä antoi arvion loppuvuoden odotuksista. Päävarainhoitaja myös selosti Helsingin seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitustoiminnan hallintokäytäntöjä.

 

Käyttötalousosa

Alkuvuoden toteutumien perusteella v. 2019 käyttötalouden ennakoidaan ylittävän talousarvion 1,5 milj. eurolla. Tämä johtuu kiinteistötoimen kulujen noususta. Rakennus- ja kunnostamispalveluiden arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa ja lämmitys- ja sähkökulujen 0,8 milj. euroa budjetoitua suurempana.

Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin on budjetoitu vuodelle 2019 yhteensä 834.250 euroa. Kuluvan vuoden aikana kunnossapitoa on ollut välttämätöntä kuitenkin toteuttaa huomattavasti ennakoitua enemmän. Rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden toteutuman arvioidaan tämän vuoksi koko vuoden osalta olevan 1.500.000 euroa. Ylitystä kertyisi noin 700 000 euroa.

Vuodelle 2019 lämmityskulujen määräksi budjetoitiin 1.805.900 euroa vuoden 2017 toteutuman perusteella. Vuoden 2018 aikana kaukolämmön hinta nousi 19 %. Kaukolämmön hinnannousu painottui loppuvuoteen. Näin ollen lähtötaso kaukolämmön hinnalle vuoden 2019 alussa oli 19 % korkeampi kuin vuoden 2018 alussa. Vuonna 2018 lämmityskulut toteutuivat 1.878.084 euron määräisinä. Vuoden 2019 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana toteutuneet lämmityskulut olivat 1.155.956 euroa. Ennuste lämmityskulujen määrästä vuonna 2019 on 2.316.000 euroa eli noin 510.000 euroa suurempi kuin lämmityskuluiksi oli budjetoitu vuodelle 2019.

Vuonna 2017 sähkökulut toteutuivat 915.344 euron määräisinä, vuodelle 2019 sähkökulujen määräksi budjetoitiin 937.550 euroa. Vuoden 2018 aikana sähköenergian hinta nousi 60 %, sähkösiirron hinta 10 %. Sähkön hinnannousu painottui loppuvuoteen. Näin ollen lähtötaso sähkön hinnalle vuoden 2019 alussa oli korkeampi kuin vuoden 2018 alussa. Vuonna 2018 sähkökulut toteutuivat 1.080.898 euron määräisinä. Vuoden 2019 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana toteutuneet sähkökulut olivat 591.768 euroa. Ennuste sähkökulujen määrästä vuonna 2019 on 1.183.550 euroa eli noin 246.000 euroa suurempi kuin sähkökuluiksi oli budjetoitu vuodelle 2019.

 

Tuloslaskelmaosa

Vuoden 2019 talousarviossa verotulojen ja valtionrahoituksen määräksi on arvioitu 93,2 milj. euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä verotulojen määrä oli 91,7 milj. euroa. Kesäkuun loppuun mennessä kirkollisverotuloja on tilitetty 44,3 milj. euroa, joka on 1,4 % (0,6 milj. euroa) vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotulojen vuoden 2019 tilityksiin on tullut muutos niin, että tilitysten oikaisuja tehdään joka kuukausi joustavasti eikä vuoden lopulla kuten aiemmin. Lisäksi veronpalautusten ja lisäverojen maksun aikataulua on aikaistettu. Tässä vaiheessa verotulojen ennakoidaan toteutuvan vuoden 2019 talousarvion mukaisina. Sijoitustoiminnan nettotulos 30.6.2019 on 14,7 milj. euroa. Tähän sisältyvä realisoimattomien arvopaperisijoitusten arvonalentumisten muutos 30.6 oli 11,3 milj. euroa (sijoitusten arvo noussut vuoden alusta kurssikehityksestä johtuen).

Arvonalennukset huomioiden, vuosikate on 18,4 milj. euroa. Vuosikate ilman arvonalennusten muutosta, on 7 milj. euroa ja ennuste vuodelle 2019 on 4,7 milj. euroa, joka on talousarviossa olevaa määrää 3,2 milj. euroa pienempi. Tilikauden tuloksen ilman arvonalennuksia ennustetaan olevan -3,6 milj. euroa, joka on 4,7 milj. euroa talousarviota huonompi. Tilikauden tuloksen budjetoitua alempaan tasoon vaikuttaa ennen muuta kiinteistötoimen kulujen nousu. Poistojen ennustetaan olevan 1,6 milj. euroa talousarviota suuremmat ICT – investointien vuoksi, ylittäen budjetin 0,8 milj. euroa per 30.6.

 

Investointiosa

Investointien toteutuminen 30.6.2019 oli 17 %. Ennusteen mukaan investoinnit tulevat olemaan vuonna 2019 15,5 milj. euroa ja jäänevät näin 6,8 milj. euroa alle talousarvion.

 

Rahoitusosa

Toteutumaennusteen mukaan kassavarat pienenevät 10,7 milj. euroa, mikä on 3,7 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa.

 

Liitteet

1

Käyttötalousosan toteutumisvertailu 30.6.2019

2

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2019

3

Rahoitusosan toteutumisvertailu 30.6.2019

4

Investointiosan toteutumisvertailu 30.6.2019