Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 29.08.2019 Pykälä 237


537/2019

 

237 §

Kirkko ja kaupunki -median sopimusneuvottelujen käynnistäminen ja neuvottelijoiden valinta

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että sopimusneuvottelut yhdessä Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien sekä Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kanssa käynnistetään tavoitteena Kirkko ja kaupunki -median jatkaminen pääkaupunkiseudun yhteisenä mediana vuoden 2021 alusta

2) että mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää (kohdan yksi mukaisesti) käynnistää sopimusneuvottelut, valita Helsingin sopimusneuvottelijoiksi kolme luottamushenkilöedustajaa sekä nimittää neuvottelukuntaan virkansa puolesta viestintäpäällikön, yhtymänjohtajan ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan sekä yhteisen median päätoimittajan

3) antaa neuvotteluryhmälle oikeuden kutsua työskentelyyn asiantuntijoita

4) että mikäli Vantaan seurakuntien kirkkovaltuuston päätös mediasta irtisanoutumisesta ei tule lainvoimaiseksi, neuvottelujen tulosta hyödynnetään vähintään keväällä 2020 hyväksyttävässä Kirkko ja kaupunkia koskevassa suunnitelmassa vuosiksi 2021–2022.

 

Käsittely

Kirkko ja kaupungin johtokunnan jäsenet Eija-Riita Korhola ja Pekka Salomaa olivat paikalla asian käsittelyn ajan.

Helsingin sopimusneuvottelijoiksi ehdotettiin yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Asikaniusta sekä jäsenistä Salla Rantaa ja Pertti Sundbergia. Jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että sopimusneuvottelut yhdessä Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien sekä Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kanssa käynnistetään tavoitteena Kirkko ja kaupunki -median jatkaminen pääkaupunkiseudun yhteisenä mediana vuoden 2021 alusta

2) että mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää (kohdan yksi mukaisesti) käynnistää sopimusneuvottelut, valita Helsingin sopimusneuvottelijoiksi Riitta Asikaniuksen, Salla Rannan ja Pertti Sundbergin sekä nimittää neuvottelukuntaan virkansa puolesta viestintäpäällikön, yhtymänjohtajan ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan sekä yhteisen median päätoimittajan

3) antaa neuvotteluryhmälle oikeuden kutsua työskentelyyn asiantuntijoita

4) että mikäli Vantaan seurakuntien kirkkovaltuuston päätös mediasta irtisanoutumisesta ei tule lainvoimaiseksi, neuvottelujen tulosta hyödynnetään vähintään keväällä 2020 hyväksyttävässä Kirkko ja kaupunkia koskevassa suunnitelmassa vuosiksi 2021–2022.

 

Selostus

Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen media Kirkko ja kaupunki aloitti toimintansa 1.1.2017. Yhteistyösopimus hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.6.2016. Yhteistä mediaa edelsi seurakuntalehtien yhteinen verkkomedia Valomerkki vuodesta 2015 ja jo 1990-luvulla alkanut yhteinen radiotoiminta.

Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto on 4.6.2019 kokouksessaan irtisanonut sopimuksen päättymään vuoden 2020 lopussa. Samalla Vantaan seurakunnista on kuitenkin viestitty, että muiden sopijaosapuolten kanssa halutaan käynnistää sopimusneuvottelut niin, että yhteistyö voisi jatkua.

Vantaan yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettiin alun perin, että yhteinen kirkkovaltuusto oli määritellyt taloussuunnittelulinjauksen, jonka mukaan yhteisestä mediasta tulee saada noin 25 prosentin säästö vuodesta 2022 alkaen. Taustalla on Vantaan seurakuntien kiristynyt taloustilanne sekä halu kehittää myös muuta viestintää yhteisen median ohella. Saavutetut säästöt eivät riitä kattamaan Vantaan seurakuntien viestinnän tulevia sopeuttamistoimia.

Sopimuksen mukaan yksipuolinen irtisanoutuminen on tehtävä neljä kuukautta ennen irtisanoutumista edeltävän vuoden loppua, eli tässä tapauksessa elokuun 2019 loppuun mennessä. Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä on tehty kirkollisvalitus, johon ei ole vielä saatu päätöstä. Päätös ei näin ollen ole lainvoimainen. Vantaan seurakuntayhtymä on kuitenkin jättänyt Helsingin seurakuntayhtymään kirjallisen irtisanoutumisen 6.8.2019, koska valitus ei sisältänyt toimenpidekieltoa.

Koska yksi osapuoli on irtisanonut sopimuksen, jäljellä olevien osapuolten on käynnistettävä neuvottelut jatkosta. Myös Vantaan seurakuntayhtymä on ilmaissut halunsa osallistua neuvotteluihin. Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntien virkamiesjohto on käynyt alustavan neuvottelun 14.6.2019, jossa todettiin yhteiseksi tahtotilaksi sopimusneuvottelujen käynnistäminen syksyllä 2019 ja tavoitteeksi yhteistyön jatkuminen. Kauniaisten suomalainen seurakunta on myös tietoinen asiasta.

Alustavissa neuvotteluissa ja Kirkko ja kaupunki -median johtokunnassa sovittiin, että jokaisesta seurakuntayhtymästä valitaan neuvottelijoiksi kolme luottamushenkilöä ja kolme virkamiestä.

Liitteet

2

Vantaan seurakuntayhtymän Irtisanomisilmoitus 06 08 2019 Kirkko ja kaupunki