Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 15.08.2019 Pykälä 216


595/2018

 

216 §

Hankintatoimen kehittäminen ja hankintaohjeen hyväksyminen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)                     merkitä hankintatoimen kehittämisen ABC-loppuraportin tiedoksi;

2)  hyväksyä esityslistan liitteenä olevan hankintaohjeen ja hankintojen huoneentaulu -ohjeen sekä lähettää ne tiedoksi seurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille.

Käsittely

Hankintapäällikkö Sari Aartolahti oli paikalla vastaamassa hankintatoimeen liittyviin kysymyksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 25.10.2018 kehittää hankintatoimen käytännön suuntaviivoja ja hankintaohjeita osana toimintakulttuurin muutoshanketta. Samassa yhteydessä yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että hallintojohtaja asettaa työn valmistelua varten määräaikaisen projektiryhmän seurakuntien ja seurakuntayhtymän edustajista.

Hallintojohtaja on nimennyt hankintatoimen kehittämisen valmisteluryhmän puheenjohtajaksi ja projektipäälliköksi hankintapäällikkö Sari Aartolahden. Hänen lisäkseen projektiryhmään kuuluvat: työsuojelupäällikkö Heta Laurell, kunnossapitopäällikkö Helena Kajala, hautaustoimen päällikkö Risto Lehto, kiinteistökehityspäällikkö Kaarina Rötsä, erityisdiakonian johtava työntekijä Marita Nummelin, verkkoviestintäsuunnittelija Eeva Silin sekä seurakuntien edustajina Kallion seurakunnan pääsuntio Arto Kuronen ja Vuosaaren seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkelä. Projektiryhmän tavoitteena oli päivittää vanhentuneet hankintaohjeet nykyisen hankintalain mukaisiksi ja enemmän hankkijaa opastavaksi. Toisena tavoitteena oli löytää monimutkaisempiin ja rahamäärältään merkittäviin hankintoihin yhteishankintamalli.

 

Projektiryhmä aloitti työnsä 22.1.2019. Projekti päättyi loppuraportin hyväksymiseen ja kehittämisprojektin päättämiseen ja jatkotoimien esittämiseen ICT-johtoryhmän kokouksessa 24.5.2019. ICT-johtoryhmä myös hyväksyi hankintaohjeistuksen omalta osaltaan samassa tilaisuudessa. Ohjeistus on käsitelty seurakuntayhtymän johtoryhmässä 1.8.2019.

Projektin kirjalliset tuotokset ovat hankintaohjeet (liite) ja hankintojen huoneen taulu ”Mitä teen, kun pitäisi hankkia jotakin” (liite) sekä hankintatoimen kehittämisen ABC-loppuraportti (liite). Hankintatointa on tarkoitus jatkossa kehittää muun muassa määrittelemällä muutamia konkreettisia yhteisiä hankintoja koskevia tavoitteita ja näille seurantaa varten mittarit.

 

Liitteet

15

Loppuraportti hankintatoimen kehittäminen 2019

16

Hankinnan kaavio huoneentaulu

17

Hankintaohje 2019

18

Mitä teen kun pitäisi hankkia jotakin