Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 15.08.2019 Pykälä 226


536/2019

 

226 §

Investointimäärärahojen kohdentamisperusteiden periaatteiden laatimista varten perustettava työryhmä

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto

1)                     päättää hyväksyä investointimäärärahojen kohdentamisperusteita määrittävän työryhmän perustamisen ja

2)                     päättää valita kaksi yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä työryhmän jäseniksi sekä

3) päättää valita työryhmän kokoonkutsujaksi kiinteistöjohtaja Kai Heinosen ja jäseniksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarisen, yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsenin, hallintojohtaja Juha Tuohimäen, kiinteistökehityspäällikkö Kaarina Rötsän sekä yhden kirkkoherrojen kokouksen valitseman kirkkoherran sekä kaksi yhteisen kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

 

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään ja lisäsi työryhmään yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Asikaniuksen.

 

Työryhmän jäseniksi ehdotettiin Esa Ahosta ja Salla Rantaa. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

1) päättää hyväksyä investointimäärärahojen kohdentamisperusteita määrittävän työryhmän perustamisen ja

2) päättää valita kaksi yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä työryhmän jäseniksi sekä

3) päättää valita työryhmän kokoonkutsujaksi kiinteistöjohtaja Kai Heinosen ja jäseniksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarisen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Asikaniuksen, yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsénin, hallintojohtaja Juha Tuohimäen, kiinteistökehityspäällikkö Kaarina Rötsän sekä yhden kirkkoherrojen kokouksen valitseman kirkkoherran sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet Esa Ahosen ja Salla Rannan.

 

Selostus

Investointimäärärahojen oikeaan kohdentamiseen tarvitaan määrittelyperusteet sille, mitkä tekijät ovat tärkeitä, kun arvioidaan mihin seurakuntayhtymän kiinteistöihin ja kohteisiin korjaus- ja muita investointivaroja kohdennetaan. Tämä on tärkeää paitsi erityisesti suurempien peruskorjausmäärärahojen kohdalla myös pienempien hankintojen kohdalla. Tällaisia perusteita, parametreja voivat olla esimerkiksi sijainti alueen asukkaiden ja julkisten liikennevälineiden suhteen sekä rakennusten kunto ja merkittävyys seurakunnan toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa. Parametrien perusteella ohjataan varoja niihin kohteisiin, joilla on merkitystä seurakuntien toiminnalle pitkällä tähtäimellä ja vältetään investoimasta kohteisiin, joista voidaan luopua.

Näiden parametrien määrittämistä varten esitetään perustettavaksi työryhmä. Työryhmän tavoitteena on laatia esitys näistä perusteista vuoden 2019 loppuun mennessä.