Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 21.05.2019 Pykälä 171


13/2019

 

171 §

Vastaus Sonja Alangon 13.12.2018 tekemään aloitteeseen yhteiselle kirkkovaltuustolle koskien ohjeiden laatimista virkojen ja toimien täyttämiseen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää merkitä vastauksen aloitteeseen tiedoksi. 

 

Käsittely

Esittelijä täydensi päätösehdotusta: "ja toteaa samalla aloitteen loppuun käsitellyksi".

 

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää merkitä vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja toteaa samalla aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Selostus

Sonja Alanko teki valtuustoaloitteen 13.12.2018 (asianro 25/2015 asiakirja nro 10) ohjeiden laatimisesta virkojen ja toimien täyttämiseen. Aloitteen tekijän mukaan julkishallinnossa on yleensä säädökset tai ohjeet siitä, millaisiin tehtäviin voidaan palkata työntekijät ilman hakua ja että Helsingin seurakunnissa on tässä hyvin erilaisia toimintatapoja. Siitä syystä Alanko esittää aloitteessaan, että seurakuntayhtymässä laaditaan ohjeistus virkojen ja toimien ja sijaisuuksien täyttämisestä ja sitoutetaan seurakunnat sitä noudattamaan.

 

Helsingin seurakuntayhtymän johtoryhmä asetti 15.11.2018 kokouksessaan työryhmän, jonka tarkoituksena on ollut laatia rekrytointiohjeistus sekä sitä kautta yhtenäiset linjaukset rekrytointiin. Työryhmään kuuluivat henkilöstöpäällikkö Susanna Vuosmaa (ryhmän puheenjohtaja), henkilöstösihteeri Ritva Laamanen, hautausmaiden päällikkö Risto Lehto, pääluottamusmiehet Heli Harkko, Raija Korhonen sekä Marja Lanu, johtava perheneuvoja Martti Ajo, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Asikanius sekä kirkkoherra Ulla Kosonen.

 

Ryhmä on keskusteluissaan sekä kehittämistyössään kiinnittänyt huomiota niin lainsäädännön noudattamiseen, kuin hyvän hallintotavan mukaisten rekrytointilinjausten sekä rekrytointiin liittyvien toimintatapojen käytäntöjen linjaamiseen.

 

Ryhmän työskentelyn pohjalta henkilöstöyksikkö laatii rekrytointiohjeistuksen, jota suositellaan käytettäväksi kaikissa Helsingin seurakunnissa. Ohjeistus valmistuu kesäkuussa 2019.  Ohjeistuksen tavoitteena on, että rekrytoinnista jää mahdollisimman hyvä kokemus niin valitulle, kuin valitsematta jääneille. Sonja Alangon aloitteeseen viitaten, ohjeistuksen yhtenä osa-alueena on myös linjaus siitä, miten palvelussuhteisiin rekrytoidaan hyvän hallintotavan edellyttämällä tavalla henkilöstöä sekä neuvotaan, miten julkinen hakumenettely tulee lainsäädännön näkökulmasta toteuttaa.

 

Liitteet

8

Aloite Ohjeiden laatiminen virkojen ja toimien täyttämiseen