Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 03.06.2019 Pykälä 62


176/2019

 

62 §

Seurakunnan strategisten suuntaviivojen päivitys vuodelle 2020

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto keskustelee strategisten suuntaviivojen päivityksestä, tekee mahdolliset muutokset ja hyväksyy suuntaviivat vuoden 2020 toiminnan pohjaksi. 

Käsittely

Keskustelun pohjalta päätettiin tarkennuksista koskien mm. alueelle muuttavien huomioimista sekä opetuksen ja kristillisen identiteetin vahvistamista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Viimeistelty päivitys tuodaan seuraavaan kokoukseen.

 

Selostus

Haagan seurakunnan kuluvan vuoden 2019 toimintasuunnitelmien pohjana on käytetty seurakunnan strategisia suuntaviivoja, jotka on tiivistetty nk. strategiakukkaseen. Vuodelle 2020 strategiakukkasta on päivitetty vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Uusia strategisia linjoja on työstetty 17.5. seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteisessä strategiaseminaarissa, jonka jälkeen seurakunnan työntekijöiden johtoryhmä kirkkoherran johdolla tiivisti seminaarin tuotoksen edellisvuoden kaltaiseen muotoon. 

 

Uudessa strategiakukkasessa keskiössä säilyy Sunnuntai kirkolla-konsepti, joka yhdistää kaikkia työaloja ja tarjoaa selkeän ja perustellun tavoitetilan seurakunnan elämälle. ”Kukkasen” terälehdet sen sijaan on nyt jäsennelty viime vuodesta poikkeavalla tavalla enemmän toimintaympäristö- kuin työalalähtöisesti. Seurakunnan tulee olla entistä vahvemmin läsnä omalla alueellaan, sosiaalisessa mediassa ja globaalissa todellisuudessa. Aiempaa vahvempi ja suunnitellumpi läsnäolo näissä kolmessa toimintaympäristössä tulee ottaa huomioon kaikkien työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmissa vuodelle 2020. Taustalla on seminaarissa vahvimmin esiin nousseet toiveet 

 

1) seurakunnan vahvasta alueellisesta näkymisestä Haagassa, kirkkotilan toimimisesta alueen ”olohuoneena”, jalkautuvasta työstä, 

2) vahvasta ja suunnitellusta läsnäolosta sosiaalisessa mediassa sekä

3) seurakunnan globaaleista ulottuvuuksista, sisältäen sekä ulkomaille suuntautuvan lähetys- ja auttamistyön että seurakunnan omalla alueella kasvavat kansainvälisen työn tarpeet. 

 

Seurakunnan työntekijät ottavat uuden strategiakukkasen vuoden 2020 toimintasuunnitelman pohjaksi.

Liitteet

3

Kukkanen 2019

4

Haagansrk 2020-1

 

 

182/2019

 

63 §

Lastenohjaajan anomus lyhennetystä työajasta

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää lastenohjaaja Ulla Leivolle lyhennetyn 70% työajan ajalle 8.8.2019 – 29.5.2020.

Käsittely

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tiivistelmä

 

Selostus

Lastenohjaaja Ulla Leivo anoo lyhennettyä 70% työaikaa ajalle 8.8.2019 – 29.5.2020.

Liitteet

5

Hakemus lyhennetystä työajasta