Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 03.06.2019 Pykälä 70


190/2019

 

70 §

Sortavalan ystävyysseurakuntatyön jatko

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää 

 

1) suositella lääninrovastille työryhmän koollekutsumista tekemään esityksiä ja laatimaan suosituksia rovastikunnallisen Sortavala-ystävyysseurakuntasuhteen jatkumiselle ja tavoitteille, 

 

2) nimetä kirkkoherra Heikki Nenosen sekä yhden luottamushenkilön perustettavaan työryhmään edustamaan Haagan seurakuntaa sekä 

 

3) pyytää edellä nimettyjä edustajia tuomaan työryhmän ehdotukset ja suositukset seurakuntaneuvostolle. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Haagan seurakuntaa työryhmässä edustavat kirkkoherra ja Timo Nikunen, varalla Ilari Rantakari.

 

 

Selostus

Inkerin kirkkoon kuuluva Sortavalan luterilainen seurakunta on Huopalahden rovastikunnan tukema ystävyysseurakunta. Rovastikunnan seurakunnat ovat viime vuosina sopineet tukevansa Sortavalaa 2000 eurolla vuosittain siten, että kunkin viiden seurakunnan osuus on ollut 400 euroa. Haagan seurakunnassa tuki on kerätty pääasiassa kirkkokolehdein. Kukin seurakunta on nimennyt Sortavala-yhteyshenkilön, jotka ovat lääninrovasti Sakari Enroldin myötävaikutuksella kokoontuneet säännöllisesti, suunnitelleet toimintaa ja pitäneet huolta yhteydenpidosta. Haagan seurakunnan Sortavala-yhteyshenkilönä toimivat Ilari Rantakari ja Timo Nikunen. 

 

 

Sortavala-yhteyshenkilöryhmä on lähettänyt seurakuntaneuvostoille kirjeen (liite), jossa pyydetään perustamaan erityinen työryhmä laatimaan "rovastikunnalliset yhteistyötavoitteet kansainväliselle työlle, joka kattaa lähetystyön, ystävyysseurakuntatyön ja muun kansanvälisen toiminnan". Kirjeessä ei ole tarkemmin perusteltu työryhmän tarpeellisuutta, mutta siihen on kirjattu kysymyksiä, joihin työryhmältä odotetaan vastauksia. Kysymykset laajenevat Sortavalan tukemisesta koskemaan kaikkea seurakuntien kansainvälistä työtä. Kirjeessä ehdotetaan, että työryhmä esittäisi suosituksensa marraskuun 2019 loppuun mennessä. Haagan seurakunnan näkökulmasta Sortavala-työryhmän perustaminen ystävyysseurakuntasuhteen tavoitteiden tarkentamiseksi on hyvä asia. Sen sijaan työryhmälle ei tule antaa laajempaa, rovastikunnan seurakuntien kaikkea kansainvälistä ja lähetystyötä koskevaa toimeksiantoa. Haagan seurakunnan strategisissa suuntaviivoissa vuodelle 2020 kansainvälinen työ on vahvasti esillä. 

 

 

Kirkkoherra ja Sortavala-yhdyshenkilö olisivat luontevimmat edustajat työryhmään, mutta seurakuntaneuvosto voi luonnollisesti esittää siihen

 

myös muita halukkaita. Perustettavan työryhmän suositusten tulee keskittyä Sortavalan seurakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön.

 

Liitteet

15

Sortavala-ryhmän esitys