Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 08.04.2019 Pykälä 37


176/2019

 

37 §

Sortavala-ryhmän terveiset

 

Päätösehdotus

 

1)                     Seurakunta päättää jatkaa rovastikunnallista ystävyysseurakuntatoimintaa Sortavalan seurakunnan kanssa toistaiseksi nykytasolla

2)                     Seurakuntaneuvosto katsoo, että Helsingin seurakuntien kansainvälisen työn tavoitteet tulee linjata yhteisessä kirkkoneuvostossa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa

 

Käsittely

Kirkkoherra päätti vetää asian pois käsittelystä uudelleenvalmistelua varten.

 

 

Selostus

Helsingissä yhteinen kirkkoneuvosto tekee esitykset yhteiselle kirkkovaltuustolle kansainväliseen työhön ositettavista varoista. Työtä tehdään valittujen yhteistyökumppaneiden, Kirkon Ulkomaanavun, Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kanssa. Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 2 920 000 € määräraha lähetykselle ja kansainväliselle diakonialle.

Tämän yleisavustuksen lisäksi monet seurakunnat tukevat pienimuotoisesti valitsemiaan kohteita eri puolilla maailmaa valitsemiensa lähetysjärjestöjen kautta. Haagan seurakunnalla on erilliset sopimukset Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kanssa, joiden kautta tuetaan raamatunkäännöstyötä Papua Uudessa-Guineassa ja Intiassa sekä Cepromin kaivosalueen lapsia Boliviassa. Seurakunnassa on pidetty tärkeänä, että avustuskohde voidaan määrittää paikallisesti.

Haagan seurakunta on edellä mainitun lisäksi sitoutunut avustamaan Sortavalan luterilaista seurakuntaa rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa 2000 € vuodessa. Seurakunnan osuus on kerätty pääosin kolehtien kautta ja tavoite on ylittynyt viime vuosina.

Sortavalan seurakunnan tukeminen aloitettiin 90-luvulla rovastikunnan silloisten kirkkoherrojen (Simojoki, Selin, Pitkänen, Kokko) aloitteesta. Aluksi tuki suunnattiin Sortavalassa asuvan nuoren naisen kouluttamiseen diakoniatyöhön. Tällöin arvioitiin, että näin saataisiin paras hyöty pienimuotoiselle avustuksella.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Sortavalan seurakunnan seurakunnan jäsenmaksua maksavien henkilöiden määrä vähenee ja seurakunta on entistä riippuvaisempi ulkoa tulevasta avusta. Alkuperäinen ajatus kohdennetusta avusta henkilökunnan koulutukseen ei ole tuottanut toivottua tulosta.

Inkerin kirkko tekee aikanaan omat ratkaisunsa seurakunnallisen toiminnan toteuttamisesta Karjalan rovastikunnassa. Pitkällä tähtäimellä työ ei voi olla nykyisessä määrin ulkopuolelta tulevan avun varassa.

Uudet avaukset Haagan seurakunnan koko ystävyysseurakuntatyössä pitää huomioida ensisijaisesti talous- ja toimintasuunnitelmaa ja tähän liittyen vuoden 2020 strategisia suuntaviivoja laadittaessa. Tässä yhteydessä kartoitetaan mm. seurakunnan lapsi-, perhe- ja nuorisotyön sekä toisaalta viestinnän tarpeet ja mahdollisuudet. Kansainvälisyys käsitteenä, yhteiskunnallisena ilmiönä ja yksilön kokemuksena on muuttunut radikaalisti viime vuosikymmenten aikana. Se voi avata uusia mahdollisuuksia myös ystävyysseurakuntatyölle, mutta samalla haastaa perinteisen toiminnan muotoja. 

Liitteet

5

Sortavala-ryhmän esitys