Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 08.04.2019 Pykälä 39


179/2019

 

39 §

Kappalaisen viran lakkauttaminen

 

Päätösehdotus

 

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Helsingin seurakuntien yhteistä kirkkovaltuustoa lakkauttamaan Haagan seurakunnan 1. kappalaisen viran 1.9.2019 alkaen.

Käsittely

Sari Mäkimattila teki vastaehdotuksen, että kappalaisen virkaa ei lakkauteta. Perustelut ovat pöytäkirjan liitteenä.

Suoritettiin äänestys:
vaihtoehto 1: kappalaisen virka lakkautetaan
vaihtoehto 2: kappalaisen virkaa ei lakkauteta
Äänestystulos:
vaihtoehto 1 sai kannatusta 10 (Jauhiainen, Nenonen, Alanko, Rantakari, Kiilunen, Kuisma, Mithiku, Nikunen, Nuorteva, Kainulainen).
vaihtoehto 2 sai kannatusta 3 (Loikkanen-Chugh, Liimatainen, Mäkimattila).
tyhjää 1 (Suolanen)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Kirkkojärjestyksen (KJ 6, 14§) mukaan

” Kun kirkkoherran tai kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.

Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:

1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;

2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi;

3) siihen on muu erityinen syy.

Haagan seurakunnan I kappalaisen virka on ollut avoimena viranhaltijan siirryttyä eläkkeelle 1.2.2019 alkaen. Seurakunnalla ei ole taloudellisia edellytyksiä täyttää virkaa ja papiston työt saadaan järjestettyä nykyisillä resursseilla. Lakkauttaminen otetaan huomioon vuoden 2020 talousarviota laadittaessa.

Liitteet

7

Sari Mäkimattilan eriävä mielipide