Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 28.03.2019 Pykälä 106


500/2019

 

106 §

Ändring av Månsas kyrkas svenska namn/Maunulan kirkon ruotsinkielisen nimen muuttaminen

 

Beslutsförslag/Päätösehdotus

Direktören för samfälligheten Juha Rintamäki

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner att det svenska namnet på Månsas kyrka ändras till Petruskyrkan.

***

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Maunulan kirkon ruotsinkieliseksi nimeksi Petruskyrkan

 

Beslut/Päätös

Beslutsförslaget godkändes./ Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Redogörelse/Selostus

Petrus församling föreslår att Månsas kyrkas svenska namn ändras efter att renoveringen fullbordats och kyrkan tagits i ny användning. Det tidigare namnet, Månsas kyrka, slopas och ersätts med det nya namnet Petruskyrkan. På så sätt skulle namnet överensstämma med namnskicket för de två övriga svenska helsingforsförsamlingarnas kyrkor, dvs att namnet på församlingens huvudkyrka överensstämmer med församlingens namn (Matteus fs., Johannes fs.). Kyrkans finska namn, Maunulan kirkko, skulle enligt förslaget dock bibehållas. Namnet skulle således skrivas Petruskyrkan/Maunulan kirkko. Fastighetsbyrån har bett församlingsrådet för Oulunkylän seurakunta ge ett utlåtande om förslaget.

Församlingsrådet för Oulunkylän srk konstaterar att man inte ser något hinder för att det svenska namnet på kyrkan ändras till Petruskyrkan medan det finska namnet förblir oförändrat Maunulan Kirkko.

 

***

Ruotsinkielinen Petrus-seurakunta on päättänyt esittää, että Maunulan kirkon ruotsinkielinen nimi muutetaan remontin valmistumisen ja uuden käyttöönoton yhteydessä. Vanhasta nimestä Månsas kyrka luovutaan ja uudeksi nimeksi tulisi Petruskyrkan. Näin nimi vastaisi kahden muun Helsingin ruotsinkielisen seurakunnan käytäntöä, jossa pääkirkon nimi on yhtenevä seurakunnan nimen kanssa (Matteus fs., Johannes fs.). Suomenkielisenä nimenä tulisi säilymään Maunulan kirkko. Kirkon kirjoitusasu olisi siis Petruskyrkan/ Maunulan kirkko. Yhtymän kiinteistötoimisto on pyytänyt Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvostolta lausuntoa nimenmuutokseen liittyen.

Oulunkylän seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan Maunulan kirkon ruotsinkieliseen nimenmuutokseen liittyen, ettei näe estettä nimenmuutokselle esitetyllä tavalla, jossa ruotsinkielinen nimi on Petruskyrkan ja suomenkielinen nimi on Maunulan kirkko.

 

Bilagor/Liitteet

25

329_2019_3 Päätös Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto

26

Maunulan kirkon ruotsinkielisen nimen muutos 311176_3_0