Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 14.03.2019 Pykälä 78


486/2019

 

78 §

Palkkaustyöryhmän asettaminen vuosiksi 2019-2022

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)     asettaa vuosiksi 2019 – 2022 palkkaustyöryhmän, jonka tehtävänä on käydä evankelis-luterilaisen kirkon pääsopimuksen (KirVESTES 2018–2020, liite 9) mukaiset paikallistason neuvottelut,

2)     nimetä palkkaustyöryhmän puheenjohtajaksi hallintojohtaja Juha Tuohimäen,

3)     nimetä palkkaustyöryhmän jäseniksi henkilöstöpäällikkö Susanna Vuosmaan, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan Jukka Pakarisen ja yhtymänjohtaja Juha Rintamäen,

4)     todeta, että kirkkoherrainkokous on nimennyt palkkaustyöryhmään edustajanaan kirkkoherra Heikki Arikan,

5)     nimetä palkkaustyöryhmän sihteeriksi palvelussuhdeasiantuntija Anna-Maija Harjun,

6)     todeta, että evankelis-luterilaisen kirkon pääsopimuksen 2 § 3 mom. mukaisesti pakkaustyöryhmässä työntekijäpuolen edustajina ovat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Seurakuntayhtymän perussäännön 4 § 3 a)-kohdan mukaan seurakuntayhtymä hoitaa henkilöstöpolitiikan yleissuunnittelun. Yhteinen palkkauspolitiikka kuuluu tämän yleissuunnittelun piiriin.

Palkkaustyöryhmässä käydään evankelis-luterilaisen kirkon pääsopimuksen (KirVESTES 2018-2020, liite 9) tarkoittamat paikallisneuvottelut, jotka koskevat pääsääntöisesti yksittäisten työntekijöiden palkkausasioita. Koska nämä palkkauspäätökset tekee hallintojohtaja viranhaltijapäätöksinä, on luontevaa, että hän toimii palkkaustyöryhmän puheenjohtajana. Työnantajaedustajina palkkaustyöryhmän jäseninä tulisi olla henkilöstöpäällikkö (palkka-asiamies), yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, yhtymän johtaja sekä kirkkoherrainkokouksen nimeämä kirkkoherra. Evankelis-luterilaisen kirkon pääsopimuksen 2 § 3 mom. mukaisesti pakkaustyöryhmässä työntekijäpuolen edustajina ovat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet.

Palkkaustyöryhmän tehtävänä on valmistella koko seurakuntayhtymää tai laajoja työntekijäryhmiä koskevia palkkauslinjauksia. Yksittäisissä palkkauksen tarkistamistapauksissa palkka-asiamies tekee esityksen aiempien palkkauslinjausten perusteella ko. vakanssin vaatimusryhmästä ja peruspalkan euromäärästä. Viranhaltijapäätöksen asiasta tekee hallintojohtaja. Hallintojohtajan päätös saatetaan mahdollista siirto-oikeuden käyttämistä varten tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ellei sovellettavissa olevaa palkkauslinjausta ole olemassa, asia viedään linjattavaksi palkkaustyöryhmään.

Palkkaustyöryhmän käsiteltäviksi otettavien palkantarkistusesitysten tulee olla kirkkoherrojen, yhtymän johtajan tai yhtymän osastojen johtajien tai pääluottamusmiesten tekemiä.