Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 12.02.2019 Pykälä 20


336/2019

 

20 §

Vokaatio seurakuntapastorin virkaan

 

Päätösehdotus

Vs. kirkkoherra Juha Valkeapää

Seurakuntaneuvosto

a)    Kumoaa edellisen kokouksen (SN 8.1.2019 § 9) kohdassa e) tekemänsä päätöksen koskien vokaatioita seurakuntapastorin virkaan;

b)    Toteaa, että valmistelu voi muilta osin (SN 8.1.2019 § 9) kohdat a-d jatkua edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti;

c)    Päättää virkasuhteiden kestolle uudet aika- ja prosenttiraamit.

 

Käsittely

Käsittelyssä seurakuntaneuvoston varajäsen Iiris Kivimäki teki vastaehdotuksen siitä, että asia palautetaan valmisteluun. Jäsen Samuli Korkalainen kannatti vastaehdotusta.

Koska vastaehdotus on tehty ja sitä kannatettu kokouksen puheenjohtaja päätti, että suoritetaan kädennostoäänestys. JAA –ääni annetaan esittelijän päätösehdotukselle ja EI –ääni annetaan kannatetulle vastaehdotukselle.

Suoritettiin kädennostoäänestys jossa JAA –ääniä annettiin 6 ja EI –ääniä annettiin 9.

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

 

 

 

Selostus

Seurakuntaneuvosto on edellisessä kokouksessaan (seurakuntaneuvosto 8.1.2019, § 9) päättänyt seurakuntapastorien virkojen täyttämisestä ja sen ehdoista. Seurakuntaneuvosto päätti, että virkoihin valittaisiin kaksi henkilöä 50 % virkasuhteella. Kestoa ei määritelty tarkasti. Asian jatkovalmistelussa on ilmennyt, että tällainen virantäyttö ei ole tarkoituksenmukaista eteenkään pitkäkestoisempaan virkaan. Muilta osin asian valmistelu voi jatkua seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisesti.