Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 12.02.2019 Pykälä 27


333/2019

 

27 §

Lausunto koskien hiippakuntavaltuustojen lakkauttamiseen liittyvää säädösesitysluonnosta

 

Päätösehdotus

Vs. kirkkoherra Juha Valkeapää

Seurakuntaneuvosto tutustuu kysymyksiin ja vastaa niihin yhdessä kokouksessaan.

 

Käsittely

 

Päätös

Seurakuntaneuvosto valtuutti vs. kirkkoherra Juha Valkeapään vastaamaan myönteisesti kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ja lisäämään kohtaan 4: Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että maallikoiden mahdollisuudet kirkon päätöksentekoon turvataan.

 

 

 

Selostus

Kirkolliskokous teki 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1 /2017 pohjalta päätöksen, joka sisälsi 17 kirkkohallitukselle kohdistettua toimeksiantoa. Yksi toimeksiannoista koskee hiippakuntavaltuustojen lakkauttamista, niille kuuluvien tehtävien hoitamista jatkossa ja hiippakuntahallinnon synodaalisuuden turvaamista. Päätöksen mukaan hiippakuntavaltuustot on tarkoitus lakkauttaa ilman, että niiden tilalle perustetaan uutta hallintoelintä. Lisäksi kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle tehtäväksi muun muassa selvittää virka- ja hallintoterminologian uudistamista.

Asian valmistelu on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että kirkolliskokous pyytää lausuntoa säädösesitysluonnoksesta. Lausuntoa pyydetään 54:ltä otokseen valikoituneelta seurakunnalta ja kaikilta hiippakunnilta. Paavalin seurakunta on valikoitunut yhdeksi näistä seurakunnista. Lausunnon antajana seurakunnan osalta toimii seurakuntaneuvosto. Lausunnon sisältöä koskevan päätöksenteon jälkeen vastaukset syötetään sähköiseen järjestelmään. Vastausaika päättyy 28.2.2019.

Seurakuntaneuvosto tutustuu kysymyksiin ja vastaa niihin kokouksessaan.