Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 14.02.2019 Pykälä 43


488/2019

 

43 §

Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen mediatoimitus - johtokunnan jäsenten valitseminen kaudelle 2019-2020

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää nimittää yhteisen mediatoimituksen johtokuntaan vuosiksi 2019–2020 viisi varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen viisi varajäsentä.

Käsittely

Keskustelun jälkeen asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet tuovat jäsenehdotukset seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Asia päätettiin jättää pöydälle.

Selostus

Pääkaupunkiseudun yhteinen media tarkoittaa Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteistä

a)                     painettua seurakuntalehteä kolmena paikallisversiona,

b)                     verkkomediaa,

c)                     yhteisiä sosiaalisen median kanavia sekä

d)                     Jouluradiota kaikissa eri muodoissaan (FM, verkkokanavat, some).

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan kerrallaan viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät valitsevat molemmat kolme jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Yhteistyösopimukseen on kirjattu, että johtokunnan jäsenillä tulee olla median ja seurakuntatyön tuntemusta. Sopijaosapuolten viestintäpäälliköillä/-johtajilla, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajilla sekä hallinto-/yhtymän johtajilla on johtokunnassa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan esittelijänä toimii yhteisen median päätoimittaja.

Johtokunnan jäsenten valintaan vaikuttavat seuraavat asiat:

a) Asiantuntemus. Sopimukseen on kirjattu, että johtokunnan jäsenillä tulee olla median ja seurakuntatyön tuntemusta.

b) Sukupuolten tasa-arvoinen edustus hallintoelimissä. Valinnassa on otettava huomioon se, että toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 4 a §).