Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 14.02.2019 Pykälä 46


486/2019

 

46 §

Helsingin seurakuntayhtymän tarkastustoimikunnan nimeäminen vuosiksi 2019-2020

 

Päätösehdotus

Sisäisen tarkastuksen päällikkö Juha-Pekka Ollila

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)                     asettaa vuosiksi 2019–2020 tarkastustoimikunnan, joka toimii Helsingin seurakuntayhtymä konsernin sisäisen valvonnan toimivuuden varmentajana.

2)                     valita tarkastustoimikunnan puheenjohtajaksi Esa Ahosen ja jäseniksi _______________, ______________ ja ______________.

Käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana esitettiin valittaviksi henkilöiksi Rakel Hiltusta, Anni Järvilehtoa ja Otto Lehtipuuta.

 

Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1) asettaa vuosiksi 2019–2020 tarkastustoimikunnan, joka toimii Helsingin seurakuntayhtymä konsernin sisäisen valvonnan toimivuuden varmentajana.

2) valita tarkastustoimikunnan puheenjohtajaksi Esa Ahosen ja jäseniksi Rakel Hiltusen, Anni Järvilehdon ja Otto Lehtipuun.

 

Selostus

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että Helsingin seurakuntayhtymän toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan Helsingin seurakuntayhtymässä asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla.

Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa Helsingin seurakuntayhtymässä sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta. Seurakuntayhtymässä on sisäisen tarkastuksen yksikkö, joka toimii yhteisen kirkkoneuvoston apuna toiminnan, hallinnon ja talouden johtamista ja laillisuusvalvontaa koskevissa valvontatehtävissä. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Johtavat viranhaltijat ja kirkkoherrat vastaavat oman alueensa sisäisen valvonnan riittävyydestä. Sisäinen valvonta on osa Helsingin seurakuntayhtymän operatiivista johtamista ja siten osa jokaisen esimiesasemassa toimivan työtehtävää.

Helsingin seurakuntayhtymä konsernin sisäisen valvonnan toimivuuden varmentajana toimii tarkastustoimikunta. Toimikunnan tehtävänä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden seuranta ja arviointi. Toimikunta käsittelee sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, ja valvoo ja ohjaa sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmien toteutumista. Toimikunnan tehtävänä on myös lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, tilintarkastajien valintapäätöksen valmistelu, tilintarkastajien riippumattomuuden seuranta sekä mahdollisten oheispalveluiden seuranta. Lisäksi toimikunta arvioi tilintarkastajien toiminnan ja neuvontapalveluiden laatua, pitää yhteyttä tilintarkastajaan ja käy läpi tarkastusraportit sekä koordinoi tilintarkastusta ja sisäistä tarkastusta.

Tarkastustoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja kolme muuta yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä. Toimikunnassa asiat esittelee sisäisen tarkastuksen päällikkö ja hänen ollessaan estynyt hänen sijaisensa. Yhtymän johtaja, ja mikäli hän on eri henkilö kuin hallintojohtaja myös hallintojohtaja, osallistuu tarkastustoimikunnan kokouksiin.

Tarkastustoimikunta kokoontuu kolme-viisi kertaa vuodessa. Tarvittaessa toimikunta voidaan kutsua koolle ylimääräiseen kokoukseen. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa johtavia viranhaltijoita sekä tilintarkastaja ja muita asiantuntijoita asioiden ja tilanteiden tätä vaatiessa. Toimikunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja.