Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 04.02.2019 Pykälä 6


176/2019

 

6 §

Puheenjohtajuus seurakuntaneuvoston kokouksissa

 

Päätösehdotus

 

Valittu varapuheenjohtaja toimii Haagan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousten puheenjohtajana vuosina 2019-2020.

Käsittely

Kokouksen puheenjohtajana jatkoi Signe Jauhiainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta seurakuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä säädetään (KL 10:2).

Seurakuntayhtymissä kirkkoneuvostoa vastaa seurakuntaneuvosto. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa

1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä

2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa.

Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.(KJ 9:1 / 8.11.2002/843/2003)

Varapuheenjohtajan toimiminen puheenjohtajana tarkoittaa puheenjohtajuutta seurakuntaneuvoston kokouksessa. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajuus säilyy edelleen virkaan sidottuna kirkkoherralla, jolla on myös äänivalta neuvoston kokouksessa. Kirkkoherra toimii kokousten kokokoonkutsujana. Hän toimii seurakuntaneuvoston esittelijänä virka-asemastaan käsin.

Varapuheenjohtajan toimiessa kokouksen puheenjohtajana hänen äänensä ratkaisee tasaäänitilanteissa kokouksen kannan. Hän myös päättää, mitä pöytäkirjaan kirjataan kokouksen kulusta ja päätöksestä. Mikäli ääntenlaskijat ovat eri mieltä, tuodaan asia seuraavaan neuvoston kokoukseen normaalin menettelytavan mukaisesti.

Luottamushenkilön toimiminen kokouksen puheenjohtajana vapauttaa kirkkoherran paremmin esittelemään asioita ja osallistumaan päätöksentekoon.