Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 06.02.2019 Pykälä 8


443/2019

 

6 §

Helmikuun kokouksen ilmoitusasiat

 

Päätösehdotus

 

Merkitään tiedoksi

 

Päätös

Päätettiin siirtää kokousten alkamisaikaa klo 18.30. Kahvit tarjolla klo 18 alkaen. Kokouspaikaksi päätettiin Puotilan kappelin Birgittasali.

 

Selostus

Kevään kokoukset:
27.2
20.3
8.5
5.6
kokoukset alkavat klo 18, kahvit ja pientä purtavaa klo 17.30

 

 

 

442/2019

 

7 §

Seurakuntaneuvoston jäsenten esittely ja tutustuminen

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvoston jäsenet esittelevät itsensä ja tutustutaan Vartiokylän seurakunnan toimintaan

 

 

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti

 

Selostus

Seurakuntaneuvoston jäsenet esittelevät itsensä ja tutustutaan muihin jäseniin ja seurakunnan toimintaan.

 

 

 

 

442/2019

 

8 §

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019-2020

 

Päätösehdotus

 

1) Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 2019-2020.

2) Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto keskustelee siitä mahdollisuudesta, että varapuheenjohtaja toimisi puheenjohtajana ja tekee siihen liittyvät päätökset.

 

 

 

Päätös

1)    Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi oli kaksi ehdokasta Tiina Hieta ja Riikka Nenonen. Pidettiin suljettu lippuäänestus, jossa äänet jakautuivat 6-6. Arvonnan jälkeen seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin vuosiksi 2019-2020 Riikka Nenonen.

2)    Seurakuntaneuvosto päätti, että seurakuntaneuvoston kokouksissa puhetta johtaa 2019-2020 varapuheenjohtaja Riikka Nenonen.

Selostus

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ajalle 2019-2020.

Keskustellaan tämän jälkeen varapuheenjohtajan mahdollisuudesta toimia puheenjohtajana, mikäli seurakuntaneuvosto ja kirkkoherra siihen yhdessä suostuvat.

 

”Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana on neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen.” (KJ 10 luku 12 §)

Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n 3 momentti kuuluu seuraavasti:

”Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa

1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä

2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.”

Tätä kirkkojärjestyksen kohtaa on selvennetty Kirkkolainsäädäntö 2008 –kommentaariteoksessa seuraavasti:

 

”Vastaavasti 3 momentin 2 kohdan perusteella tehty päätös puheenjohtajuudesta voi koskea joko kirkkoneuvoston kokousta kokonaisuudessaan taikka sen aikana käsiteltävää tiettyä asiaa. Kun päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, päätös voidaan tehdä siten, että siinä luetellaan ne asiat, joissa varapuheenjohtaja toimii aina kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Toisaalta myös sellainen päätös on mahdollinen, jonka mukaan varapuheenjohtajan toimiminen puheenjohtajana koskee kaikkia tulevia kirkkoneuvoston kokouksia kokonaisuudessaan.

 

Puheenjohtajuuden vaihtumista koskeva päätös edellyttää kirkkoneuvoston enemmistön ja kirkkoherran yhtäpitävää kannanottoa sekä varapuheenjohtajan suostumusta.

Määräajaksi tehty päätös on voimassa vain päätöksen tehneen kirkkoneuvoston tai kirkkoherran taikka siihen suostumuksensa antaneen varapuheenjohtajan toimikauden.”

Näin ollen maallikkoa ei voida suoraan valita seurakuntaneuvoston puheenjohtajaksi, vaan hänet valitaan ensin varapuheenjohtajaksi, jonka jälkeen tehdään päätös edellä esitetyllä tavalla.