Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 15.05.2019 Pykälä 71


308/2019

 

70 §

Munkkiniemen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 1. lähetekeskustelu

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Vuoden 2020 talousarviokehys pienenee Munkkiniemen seurakunnan osalta 7,53 %, 80 211 €. Kehys, 900 802 €, pysyy lähes samana (+369 €), mutta lisämääräraha supistuu 78 740 €. Talousarviosuunnitelman mukaan vuoden 2021 seurakuntien kehykseen ei lisätä enää lainkaan kehitys- ja sopeutus-määrärahaa. Seurakunnan peruskehys tulee suunnitelman mukaan pysymään lähes samana, n. 900 000 €.

Munkkiniemen seurakunnan talous on suurelta osalta kiinteitä menoja, henkilöstö ja tilat. Tilojen suhteen suunnitelmana on pitää nykyiset tilat ja jatkaa Munkkiniemen kirkon tilojen yhteiskäyttöä Verkoston kanssa. Sisäisten vuokrien laskennan perusteella seurakunta saa hyvitystä n. 10 000 €. Verkosto korvaa Munkkiniemen kirkon käytöstä 2019, 20 000€; 2020, 30 000€ ja vuonna 2021, 40 000 €. Vuonna 2021 Munkkiniemen kirkon tiloista ei enää suunnitelman mukaan aiheudu vuokrakuluja seurakunnalle.

Tiukalla talouden pidolla seurakunnalle on kertynyt säästöjä 31.12.2018 mennessä 235 527 €. Lahjoitusvaroja on yhteensä 612 726 €, joista käytettävissä 112 726 € (500 000 € on lahjoitus, josta voidaan pääsääntöisesti käyttää vain mahdollisesti kertyvät korot, pääomaa voidaan käyttää tarvittaessa).

Seurakunnan henkilöstösuunnitelma on laadittu varsinaisen kehyksen mukaan. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2020 seurakunnassa on enää kaksi diakoniatyöntekijää, yksi kanttori ja yksi varhaiskasvattaja vähemmän. Tänä vuonna on projektirahoista (134 491 €, palkattu diakoniatyöntekijä tavoittavan vanhustyön projektiin ja puolitoiminen graafinen suunnittelija viestinnän projektiin)

Liitteet

1

7_2019_27 Talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 valmisteluohje 317112_1_0

2

75_2019_16 YKN esitys 09052019 Talousarviokehys 2020 J 316864_1_0

3

7_2019_27 Suunnitelma vuosille 2020-2022 säästöjen, kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä  317113_1_0

4

laskelma sijoituksista 2018

5

Toiminta- ja taloussuunnitelman henkilökuntaliite 2019-2021

 

 

308/2019

 

71 §

Taloustyöryhmän nimeäminen

 

Päätösehdotus

 

Nimetään taloustyöryhmä.

 

Päätös

Taloustyöryhmään nimettiin Kaarina Osmoviita, Risto Harju ja Anna Saurama. Työryhmän ensimmäinen kokous pidetään 23.5. klo 15.30-16.30.

Selostus

 

Seurakuntaneuvosto nimeää keskuudestaan taloustyöryhmän, jonka tehtävänä on kesän aikana valmistella seurakuntaneuvoston lähetekeskustelun, yhtymän ohjeiden ja vastuuryhmien ehdotusten pohjalta talousarvioesitys seurakuntaneuvoston syyskauden ensimmäiseen kokoukseen, 4.9.2019. Viran puolesta taloustyöryhmään kuuluvat kirkkoherra ja sihteerinä seurakunnan taloudesta vastaava seurakuntasihteeri.