Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 17.01.2019 Pykälä 12


76/2019

 

12 §

Englanninkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen 1.3.2019 alkaen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se perustaa 1.3.2019 alkaen englanninkielisen työn papinviran;

2) palkkaus määräytyy erityistehtävissä olevien pappien palkkalinjauksen mukaisesti, jolloin viran vaativuusryhmä on 602 ja peruspalkka 3.250,44 €/kk;

3) merkitä selostus englanninkielisen työn nykytilanteesta tiedoksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Asia on ollut yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyssä aikaisemmin 20.9.2018 sekä 11.10.2018 jolloin asia on palautettu lisäselvitysten saamiseksi.

Kokonaiskuvan englanninkielisestä työstä tällä hetkellä käy ilmi yhteisen seurakuntatyö johtajan muistiosta (muistio liitteenä). Siinä käy ilmi, että englanninkielistä työtä tehdään, mutta ei niin suunnitelmallisesti. Englanninkieliseen työhön ei myöskään ole varattu resursseja samalla tavalla kun muuhun vieraskieliseen työhön.

Asiaa selvittämään yhteiselle kirkkoneuvostolle tuodaan pääkaupunkiseudun englanninkielisen työn toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (suunnitelma liitteenä).

 

Nyt esitetään, että yhteinen kirkkoneuvosto esittäisi yhteiselle kirkkovaltuustolle, että perustetaan englanninkielisen työn papinviran. Tämän papin tehtäväksi tulisi toimia Matteuksen kirkolla kokoontuvan jumalanpalvelusyhteisön pappina, mutta samalla myös, yhdessä pääkaupunkiseudun yhteisen englanninkielisen työn papin kanssa, laatia suunnitelman, miten työtä tulisi kehittää ja integroida muuhun seurakuntaelämään.(työnkuvaus liitteenä)  Samalla jatketaan yhteistyökuvion selkiyttämistä siten että vältetään turhia päällekkäisyyksiä eri tahojen kanssa jotka harjoittavat englanninkielistä seurakuntatyötä Helsingissä.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti poistaa esitettyä avustusta kansainväliselle seurakunnalle (International Evangelical Church in Finland, IEC). Tämän järjestön kanssa jatketaan yhteistyöneuvotteluja sen pohjalta mitä nykyinen sopimus (sopimus liitteenä) edellyttää. Mikäli tullaan siihen tulokseen, että IEC voisi ottaa suuremman vastuun jostain kokonaisuudesta, niin yhteiselle kirkkoneuvostolle tuodaan esitys mahdollisen avustuksen myöntämisestä.

Kokonaiskuvan saamiseksi yhteiselle kirkkoneuvostolle tuodaan myös Yhteisen seurakuntatyön kansainvälisen työn sihteerin, Tarja Korpaeus-Hellstenin katsaus tämänhetkisestä tilanteesta koskien vieraskielistä työtä Helsingissä (katsaus liitteenä)

 

Liitteet

11

Englanninkielinen työ memo

12

2019 TTS  yhteinen  Hyväksytty Viksussa 15.10.2018_Pääkaupunkiseudun vieraskielisen työn

13

Englanninkielisen työn pappi HSRKY tehtävänkuvaus 2.10.2018

14

Vieraskielisen työn katsaus

15

Yhteistyösopimus HSRKY ja IEC 16.5.2014