Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto
Pöytäkirja 10.09.2020 klo 18:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  
36   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
37   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
38   Esityslistan hyväksyminen
39   Puheenjohtajan ilmoitukset
40   Yhteisen kirkkoneuvoston vaihtuvan varajäsenen valinta
41 Henkilöstöosaston perustaminen
42 Henkilöstöjohtajan viran perustaminen ja henkilöstöpäällikön viran lakkauttaminen
43 Vastaus Minna Havusen ja 19 muun valtuutetun allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen kasvisruoan osuuden lisäämiseksi seurakuntayhtymän tarjoiluissa
44 Vastaus Matleena Järviön ja 10 muun kirkkovaltuutetun allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen koskien esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämistä
45 Vastaus kirkkovaltuuston jäsen Ville Jalovaaran tekemään valtuustoaloitteeseen aurinkovoiman käytön lisäämisestä Helsingin seurakuntayhtymässä.
46 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kohdennettujen määrärahojen myöntäminen vuonna 2020
47   Ei julkisuuteen
48   Ei julkisuuteen
49 Ilmajohtojen muuttaminen maakaapeleiksi Elmon alueen ulkoilureiteillä
50 Hulevesien käsittelyaltaan rakentaminen Vantaalla Elmon alueen ulkoilureiteillä
51   Ei julkisuuteen
52 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 12.3.2020 § 19 tekemään päätökseen (Helsingin Lehtisaaressa sijaitsevan tontin 91-30-206-5 vuokraaminen)
53   Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen mediatoimitus - johtokunnan varajäsenen valitseminen vuoden 2020 loppuun

Saapuvilla olleet jäsenet
Hanna Mithiku, puheenjohtaja
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola
Vilja Alanko
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal
Risto Harju
Martina Harms-Aalto Poissa: § 44-53
Minna Havunen
Saara Heinänen
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi Poissa: § 41-53
Susse Huhta
Timo Junkkaala
Ville Jalovaara
Anni Järvilehto
Matleena Järviö
Pirjo Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen
Mio Kivelä Meri Mononen-Matias
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola
Samuli Korkalainen Poissa: § 41-53
Maija Kumpulainen
Kari Kurka
Anna Laine
Ami Lainela Poissa: § 43-53
Antti Lanamäki
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu
Jukka Leppilampi
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen
Kimmo Malin
Valtteri Markula
Olav Melin Poissa: § 46-53
Otto Meri Sanna-Katri Rautava
Anna Munsterhjelm
Björn Månsson
Marjo Mäenpää
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna Noora Juvonen
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula Marja Lindholm
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen Petri Seppä
Reetta Pauni Toomas Takala
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin Tarja Kantola
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret Matias Ekkerhaugen
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Timo Raittinen
Salla Ranta
Laura Rissanen Pertti Hyvärinen
Tiina Rytky
Jaana Räntilä
Timo Sahi
Pekka Salomaa
Ville Salonen
Anna Saurama Sini Suomalainen
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen
Eeva Tikka Liisa Mustajärvi
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta
Sinikka Vepsä
Tuulikki Vuorinen
Anders Wikström